Årsmöte

Välkommen till årsmöte lördagen 10 mars 12.00 på Brännögården

Om Brännö Vägförening

Kallelse till årsmöte 10 mars 12.00 på Brännögården Viktiga frågor till årsmötet -höjda vägavgifter från 260 kr per andel till 520 kr per andel -höjda nybyggnadsavgifter från 5…

Beslut om fordonstrafik

Beslut om förbud mot motordrivna fordon på Brännö beslutade av Brännö vägförening den 28 augusti 2009. Brännö vägförening beslutar, med stöd av 10 kap. 10§ trafikförordningen (1998:1276) att…

Karta

Här kan du se vilka vägar som ingår i Brännö GA:18 och som förvaltas av Brännö vägförening. Brännö Ändlyckan dräneringsplan Brannö Lönnskars damm dräneringeplan Brännö Skogsgapet dräneringsplan Sammanställning…

Information

Nytt ljus på vägen Blockera inte diken och vägar Som alla noterat pågår det fiberdragning Vägmark -efter årsmötet Någon har undrat Håll efter Lite information om belysning och…

Trafikregler

Information och önskemål från Brännö vägförening

Brevlådan

Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål. Dessa handlägges av styrelsen.

Styrelse

Kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen

Årsmöte

Stadgar

§ 1 Firma Föreningens firma är Brännö vägförening. § 2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Brännö ga:18 i Göteborgs kommun. § 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet…

Dispenser

Regler avseende dispens för att köra motorfordon på Brännö Brännö Vägförening har ansvaret för vägarna på Brännö. Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter, på grund…

Historik

Brännö vägförening bildades vid ett sammanträde med vägintresserade på ön den 2 juni 1964. Vid tillfället antogs föreningens första stadgar, vilka sedermera vid ett förrättningsutlåtande från Länsstyrelsen den…