OBS

På grund av kabelbrott mellan Göteborg och Södra skärgården, fungerar inte internet. Det går inte att beställa tillfälliga dispenser via hemsidan

Behöver du en tillfällig dispens, ring Benny Helamb, 0702 91 04 52

 

ÅRSMÖTE

Årsmöte i Brännögården 9 mars 2019 12.00

Motioner inlämnas senast 31 jan

Fr.o.m. 23 februari kommer det att finnas en pärm i Brännö handel med information inför årsmötet.  Debiteringslängderna kommer att finnas på plats i Brännögården, inför mötet, detta på grund av GDPR (allmänna dataskyddsförordningen)

 

Tomtgräns 

Det är viktigt att du som fastighetsägare, med tomt mot allmän väg, är uppdaterad på din tomtgräns.

Varför?

För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf