Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf

Svar på dina frågor

I somras hade vi ett lyckat informationsmöte utanför affären. En del frågor kom upp som inte kunde besvaras genast. Nu har vi haft styrelsemöte och ytterligare några svar kan därför ges:

  1. Svårt att komma in på tomten med permobil. Det blir höga asfaltkanter efter ett tag. Det specifika fallet åtgärdas och vi lovar se upp med detta i fortsättningen.
  2. Klagomål på klippningen vid Långejorden. Bättre verktyg ska användas nästa år. Ett problem är att det mynnar ut en hel del rör i diket och dessa vill man inte skada. S k svålning är ett sett att få bort slystubbar m m eftersom man helt enkelt skrapar av ytan.
  3. Flyttbara vägbulor. Bra tanke men relativt riskabelt. Vi noterar detta och funderar vidare.
  4. För hög hastighet på Långejorden och Kvigvallen. Vi vill pröva att sänka hastigheten generellt till 20 km/timma på hela ön och använda de nya skyltarna som påminnelser. Detta kan behöva förankras hos Länsstyrelsen m fl.
  5. Vägavgiften för hög. Allt är relativt både till vad man upplever sig få och vad man har råd med. Vi hoppas på ett fortsatt samtal om detta på nästa årsmöte.
  6. Fler tyckte att trafiken ökat och att det känns osäkert. Det kan hänga samman med att många kör för fort. Men också att vägarna är smala och många projekt pågår runt om på ön. I samband med höstens och nästa års åtgärder runt Gärdet ska vi pröva att bygga mötesplatser så att man inte behöver känna sig trängd.
  7. Det är alldeles för många bilar som parkerar på Rödsten. Detta hoppas vi kan komma att åtgärdas i samband med utvecklingen av området. Marken förvaltas inte av vägföreningen.
  8. Varför har lägenheter lägre avgift än hus? Vi har börjat kolla i förrättningar, stadgar och beslut om när detta bestämdes. I samband med detta ser vi igenom vilka vägar som verkligen ingår i vägföreningens förvaltning. Återkommer!