Inför ordinarie årsmöte, tänk på att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 jan.

 

 

 

 

 

 

 

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift

  • 1 andel = sek 520. För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600

Anslutning till vägnätet

  • Sek 10 000

Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer

  • Sek 20 000

Avgift för generella dispenser

  • Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019

Anslutning av dagvatten

  • 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen

Tomtgräns

Det är viktigt att du som fastighetsägare, med tomt mot allmän väg, är uppdaterad på din tomtgräns.

Varför?

För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf