Väg skadad se upp!

 

 

Farlig asfaltskant på Haggårdsvägen nära Stämmestigen så var varsamma. Den är provisoriskt lagad och varningskoner uppsatta. Ett stor tack till den som hörde av sig till vägföreningen och uppmärksammade detta. Vi är tacksamma om ni kontaktar oss direkt vid problem. Styrelsens kontaktuppgifter finns på vår hemsida http://brannovagforening.se/.

 

 

Till årsmötet 2020

Styrelsens förslag om nya avgifter för Generella fordonsdispenser:

Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), Hjullastare, Hjulburen grävare, Dumper, Stor traktor med gafflar och kärra, 1000 kr/månad.

B-bilar, Traktorer, 4-hjulingar, 1000 kr per år.

Motsvarande maskiner med tillfällig dispens, 2600 kr/månad.

Tillfälliga dispenser, 1000 kr per påbörjad månad. 

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse

 

 

 

 

 

 

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift

  • 1 andel = sek 520. För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600

Anslutning till vägnätet

  • Sek 10 000

Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer

  • Sek 20 000

Avgift för generella dispenser

  • Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019

Anslutning av dagvatten

  • 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen

Tomtgräns

Det är viktigt att du som fastighetsägare, med tomt mot allmän väg, är uppdaterad på din tomtgräns.

Varför?

För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf