Nu startar vägbygget!

Rödstensvägen byggs om

Ändlyckan dräneras

 

Måndag 26 augusti startar ombyggnaden av Rödstensvägen – sträckan från Rödsten till Sköreliden, ca 140 meter. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor, till omkring den 16 september.

Utförare är NCC och arbetet innefattar läggning av ny asfalt samt anläggning av ny dränering och dagvattenledning. Vägen blir också något bredare än i dag.

Samtidigt läggs ny dränering längs Ändlyckan. Arbetet innefattar schakter och läggning av rör och brunnar.

Samtliga angränsande fastighetsägare har informerats om möjligheten att, mot en särskild avgift, ansluta sitt dagvatten och dräneringsvatten till de nya ledningarna.

Under bygget hålls vägarna hela tiden framkomliga för trafik – men vissa hinder kan ju uppkomma under några moment i arbetet. Med hänsyn och förståelse går arbetet snabbt och smidigt!

 

Har du frågor?

Se vägföreningens hemsida: http://brannovagforening.se/

Kontakt: Reine Johansson: reine.l.johansson@gmail.com

​Henrik Sjöstrand: henrik.sjostrand@icloud.com

 

 

 

VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA TRAFIKEN PÅ BRÄNNÖ

Arbetsgruppen som tillsattes vid Brännö vägföreningens årsmöte 2019 för att ta fram förslag för trafiken på Brännö inbjuder nu till dialog. Vi arrangerar ett sommarmöte och ett höstmöte och hoppas att alla boende ska kunna delta i något av mötena.

Mötenas syfte är att alla Brännöbor skall kunna framföra och diskutera sina synpunkter på trafikmiljön på ön. Alla synpunkter och idéer samlas in av arbetsgruppen som grund till förslag som sedan lämnas över till vägföreningen.

Välkommen att delta:

SÖNDAGEN den 28 juli kl.10:00 – 12:30

(Främst avsedd för fritidsboende)

Aktivitetshuset (Brännö skola)

eller

SÖNDAGEN den 15 sep kl.10:00 – 12:30

(Främst avsedd för permanentboende)

Aktivitetshuset (Brännö skola)

 

Alla medlemmar i Brännö vägförening är välkomna.

För att underlätta för vår planering, anmäl dig gärna till ett av mötena genom att skriva ett mejl till brannotrafik@gmail.com. Mer information kommer att läggas upp på vägföreningens hemsida närmare tiden för mötena.

Arbetsgruppen

Stuart Filshie, Linus Carlstedt, Yngve Ernst, Tobias Hansson, Stefan Kihlgren, Birgitta Hultqvist, Bo Lind, Monica Westerberg, Gill Widell

 

 

 

 

 

 

 

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift

  • 1 andel = sek 520. För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600

Anslutning till vägnätet

  • Sek 10 000

Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer

  • Sek 20 000

Avgift för generella dispenser

  • Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019

Anslutning av dagvatten

  • 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen

Tomtgräns

Det är viktigt att du som fastighetsägare, med tomt mot allmän väg, är uppdaterad på din tomtgräns.

Varför?

För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf