Obs!!

Ny viktig information.

Asfalteringen av sista delen från Rödsten är försenad, beräknas utföras under 23, 24 oktober

 

HUSVIKSVÄGEN  OCH RÖDSTENSVÄGEN ASFALTERAS!

 

Nu i veckan, den 8 – 11 oktober, läggs ny asfalt på Husviksvägen och Rödstensvägen, från Rödsten till Affärsplan. Arbetet innebär fräsning av gamla asfalten och därefter ny beläggning. Under tiden kommer framkomligheten att vara kraftigt begränsad – ta om möjligt andra vägar.
Den gamla beläggningen är spårig och farlig, bland annat för cyklar – vi är glada för ny beläggning före mörkersäsongen.

/Styrelsen Brännö vägförening

 

Nu startar vägbygget!

Rödstensvägen byggs om

Ändlyckan dräneras

 

Måndag 26 augusti startar ombyggnaden av Rödstensvägen – sträckan från Rödsten till Sköreliden, ca 140 meter. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor, till omkring den 16 september.

Utförare är NCC och arbetet innefattar läggning av ny asfalt samt anläggning av ny dränering och dagvattenledning. Vägen blir också något bredare än i dag.

Samtidigt läggs ny dränering längs Ändlyckan. Arbetet innefattar schakter och läggning av rör och brunnar.

Samtliga angränsande fastighetsägare har informerats om möjligheten att, mot en särskild avgift, ansluta sitt dagvatten och dräneringsvatten till de nya ledningarna.

Under bygget hålls vägarna hela tiden framkomliga för trafik – men vissa hinder kan ju uppkomma under några moment i arbetet. Med hänsyn och förståelse går arbetet snabbt och smidigt!

 

Har du frågor?

Se vägföreningens hemsida: http://brannovagforening.se/

Kontakt: Reine Johansson: reine.l.johansson@gmail.com

​Henrik Sjöstrand: henrik.sjostrand@icloud.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift

  • 1 andel = sek 520. För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600

Anslutning till vägnätet

  • Sek 10 000

Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer

  • Sek 20 000

Avgift för generella dispenser

  • Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019

Anslutning av dagvatten

  • 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen

Tomtgräns

Det är viktigt att du som fastighetsägare, med tomt mot allmän väg, är uppdaterad på din tomtgräns.

Varför?

För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Nytt ljus på vägen

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet

Någon har undrat

Håll efter

Lite information om belysning och mopeder

Gammal moppe eller ny spelar ingen roll.pdf

Nytt ljus på vägen.pdf

Information om klippning/röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd

Förklarande bild

Röjning av buskar och träd – bild

Vattenavstängning

Vattenavstängningspunkten i gatan eller på tomten.pdf