På denna sida har vi sammanfattat information om ansvar och skyldigheter mot vägföreningen för entreprenörer som behöver utföra något arbete på eller nära Brännös vägar.

Kontakt med vägföreningen
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att entreprenören tar kontakt med vägföreningen för planering av arbetet. Kontrakt skall skrivas…

När arbetet är fastställt är det viktigt att entreprenören tar kontakt med vägföreningen för planering av arbetet. Brännös vägar är inte dimensionerade för stora eller tunga transporter. Därför behöver vägföreningen rådfrågas kring val av maskinpark, vikter, körvägar osv.

Kontakta därför xxx för konsultation så snart som arbetet är fastställt!

Fordon

  • Vikter och bredd

Det står om vikt och storleksbegränsning i dispensvillkoren.

Vägval

 

Uppställning, parkering
Det står om uppställning och parkering i dispensvillkoren.

Grävning

  • Tillstånd före man gräver
  • Underhåll av grop
  • Ok innan man fyller igen

Skyltning vid vägarbete

 

Blå boken

 

Förpliktelser och ansvar