Avgift  Kostnad  Förklaring
Vägavgift 520 kr per andel.
Kostnad per fastighet:
–     520 kr för obebyggd fastighet
– 2 080 kr för bostadsrätt
– 2 600 kr för bebyggd fastighet
Avgiften används framförallt för underhåll av vägarna och faktureras årligen.
Andelar per fastighet fördelas enligt följande:
– 1 andel för obebyggd fastighet
– 4 andelar för bostadsrätt
– 5 andelar bebyggd fastighet