Årsmötet för Brännö vägförening hålls på Brännögården söndag 19 mars kl.11:00.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

  • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
  • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på denna sida tillsammans med årsmötesprotkoll och handlingar från tidigare årsmöten.