Vägavgift 1 andel = 520 kr

Andelar per fastighet fördelas enligt följande:
– Obebyggd fastighet = 1 andel
– Bostadsrätt = 4 andelar
– Bebyggd fastighet = 5 andelar

Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, tillbyggnad på 30m2 eller mer 20 000 kr
Anslutning av dagvatten 10 000 kr i anslutningavgift och intyg från vägföreningen

 

Avgifterna betalas in på bankgiro 143-0248.

För dispenser, se sidorna Generella dispenser respektive Tillfälliga dispenser.