Vägföreningen ansvarar för följande löpande underhåll av Brännös vägar:

  • Snöröjning under vinterhalvåret
  • Dikesklippning i juni
  • Brunnsresning vid behov
  • Inspektion och åtgärd av grönska som skymmer sikt eller riskerar att skada vägbanan
  • Åtgärd av vägskada och akuta fel