Information och önskemål från Brännö vägförening

På Brännö skall råda långsam trafik, från och med 1 oktober 2016 högst 20km/timme. Detta gäller även cyklister och mopedister.

Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av vägnätet på Brännö. Föreningen ansvarar också för alla trafikfrågor och hanteringen av dispensärenden gällande motorfordonstrafik. Motorfordonstrafik är förbjuden på Brännö med undantag för trehjulig flakmoped och föreningen försöker vara så restriktiv som möjligt med dispenser från detta, med hänsyn till boende och miljö. Dispenser kan sökas via hemsidan under fliken “Dispenser”. Vänligen sök i god tid då handläggningstiden är cirka fem dagar.

Till brukare av Brännös vägnät erbjuder hemsidan information om möjligheter och skyldigheter vi bör beakta.

För allas välbefinnande uppmanar vägföreningen fotgängare, cyklister, mopedister och chaufförer att vänligen beakta:

  • Gällande trafikregler
  • Hänsynsfull och varsam körning
  • Att gå på vänster sida av vägen
  • Att motorfordon och mopedtrafik på gångvägar är förbjudet
  • Var rädd om våra barn!!

Tillsammans skall vi skapa en trygg trafikmiljö och värna om de boende på vår vackra ö!