vid dansbanan Brännö Husvik 28 mars kl.11:00

På grund av Covid-19 inför styrelsen följande särskilda åtgärder för årsmötet 2021:

  • Omfattningen av mötet begränsas till nödvändiga frågor.
  • Mötet kommer att hållas utomhus.
  • Styrelsen kommer att bevaka att ett säkert avstånd (minst 2 m) hålls mellan deltagande.
  • Samtliga närvarande skall bära munskydd.
  • Styrelsen kommer att bära munskydd och visir.
  • Munskydd och handsprit kommer att finnas tillgängligt på plats.
  • Enligt den nya lagen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar. Skriftlig fullmakt i original krävs för ombud. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

https://brannovagforening.se/handlingar/

Välkomna till dansbanan Brännö Husvik 28 mars kl 11.00!

Styrelsen Brännö vägförening