Brännö vägförening förvaltar ca 15 km väg och gångstig. Följande vägar och stigar med uppskattad vägsträcka ingår i Brännö GA:18:

Körväg Längd (m)
Ändlyckan 164
Avenida de lic Uppling 94
Avtagsväg till Husviksvägen (gamla skolan) 54
Bönekällan 144
Faggeliden 188
Flogenvägen 724
Galterövägen 890
Gåseklovan 50
Haggårdsvägen 444
Hästesprånget 336
Husefladen + Sandviksdalen 1 140
Jydeklovan 214
Källängen 94
Kroken 146
Kvigvallen + Brattefjäll 590
Långejorden 360
Länkarna 56
Lökholmsstigen 160
Lönndalsvägen 806
Lönnskärsdamm 134
Mansdalsvägen 232
Nuddlavägen 294
Ottos väg 150
Panneviksvägen 220
Rammsdalsvägen 232
Rödstensvägen + Husviksvägen 1 896
Skedetvägen 286
Skogsgapet 1 080
Stämmesund 120
Strussnäsvägen 420
Tollebacken 182
Valemossestigen 120
Varpevägen 636
Vassdalsvägen 714
Summa väg 13 370
Gångväg Längd (m)
Allans trappor 114
Flogenvägen 54
Jydeklovan 90
Källängen 26
Kärleksstigen 260
Myrastigen 824
Rammsdalsvägen 54
Sköreliden 230
Sundtången 294
Summa gångväg 1 946