Vid nybyggnation och ombyggnation brukar det föreligga ett omfattande behov av transport för att förse bygget med material, bortforsla massor och / eller sten, transportera personal mm. Detta orsakar en onormal slitage på vägarna. För att kompensera för detta tar vägföreningen ut en avgift vid större tillbyggnader (30 kvm eller mer) och vid nybyggnation. Aktuell avgiftsnivåer återfinns på sidan Avgifter.

Vid stora markarbeten skall fastighetsägaren alltid ta kontakt med vägföreningen i förväg för att diskutera eventuellt behov av bortforsling av massor, sprängsten mm, var och hur dessa skall deponeras, vilka vägar som är lämpliga för transport mm. Detta gäller till exempel om ett större sprängarbete skall genomföras eller vid omfattande behov av markarbete inför nybyggnation. Viktbegränsningarna som gäller för fordon på Brännö innebär att många turer med tungt lastade fordon kommer att vara nödvändiga i sådana fall vilket är både störande för boende på Brännö och kommer att orsakar extra mycket slitage på vägarna, något som vägföreningen är mån om att hantera på bäst möjligt sätt.