Kategori: Okategoriserade Sida 1 av 2

Begränsad framkomlighet Husviksvägen vid Faggeliden

Från 19 till 23 april kommer framkomligheten på Husviksvägen vid Faggeliden vara begränsad på grund av vägarbete. Välj helst alternativ väg om möjligt. Vägarbetet genomförs på uppdrag av…

Sopning av våra vägar 8 april

Det är dags för våra vägar att bli vårfina. Den 8/4 kommer sopning ske av samtliga vägar. Viktigt att vägarna hålls fria så vi kommer åt att få…

Begränsad framkomlighet Strussnäsvägen

Framkomligheten vid vägkorsning på Strussnäsvägen begränsas av grävarbete torsdag 25 mars och några dagar framåt.  För uppgifter om vilken sträcka som påverkas se den röda markeringen på kartan…

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening

Vid dansbanan Brännö Husvik söndag 28 mars kl.11:00. På grund av Covid-19 inför styrelsen följande särskilda åtgärder för årsmötet 2021: Omfattningen av mötet begränsas till nödvändiga frågor. Mötet…

Vägarbete 19 feb vid Varpevägen 36

Kössö Bygg har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att ta fram ventil på Varpevägen 36. Detta arbete planeras att utföras imorgon Fredag 19/2. Vägen kan behövas…

Dränering Haggårdsvägen

Nu har Haggårdsvägen fått ny dränering och dikesvattenrörsystem. Ytskiktet kommer förberedas för asfaltering men kommer behöva justeras några gånger. Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka…

Avverkning av träd Skogsgapet

Nu börjar vi förbereda nästa vägbygge och i samband med det så kommer det ske avverkning av träd samt översyn av vägområdet. Alla fastighetsägare är kontaktade och dialog…

Arbete på Varpevägen avslutat

Vattenutsläppet på Varpevägen är nu åtgärdat och arbetet avslutat.

Arbete på Varpevägen

Grävarbete pågår på Varpevägen vid korsning Lökholmsstigen på grund av vattenläcka. Arbetet genomförs av Kössö bygg på uppdrag av Kretslopp och vatten / Göteborgs stad.

Vattenläcka Varpevägen

Vattenläcka på Varpevägen vid korsningen Lökholmsstigen

Ta det väldigt försiktigt vid passering då det är mycket halt. VA verket är underrättade.