Beslut om förbud mot motordrivna fordon på Brännö beslutade av Brännö vägförening den 28 augusti 2009.

Brännö vägförening beslutar, med stöd av 10 kap. 10§ trafikförordningen (1998:1276) att på samtliga enskilda gator och vägar på Brännö får inte motordrivna fordon föras.

  • Beslutet gäller inte trehjulig flakmoped.
  • Högsta tillåtna hastighet på Brännö gatu- och vägnät är 20 km/timme.
  • Dispens för framförande av motordrivna fordon kan sökas hos Brännö vägförening. Särskilda dispensvillkor som fastställs av vägföreningen gäller på hela Brännö.
  • Trots beviljad dispens för framförande av motordrivna fordon får dessa inte framföras på Husviksvägen, sträckan Faggeliden – Lönndalsvägen. Beslutet gäller inte nödvändiga transporter till fastighet/verksamhet inom detta område.

Beslutet träder i kraft 2009-09-01.