Om fordon

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
– i samband med t.ex. flytt, kan man ta ut en flyttbil, och då ska man ansöka om tillfällig dispens. Dessa tillfälliga dispenser sköts av Benny Helamb, brannodispens@gmail.com

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Brännö?
– det är vägföreningen som bestämmer vilka fordon som är tillåtna. Det enda motorfordon som är undantaget reglerna om dispens, är traditionell trehjulig flakmoped. Mer om dispenser finns under rubrik ”Dispenser”

Är trafikförsäkring för mopeder nödvändigt på Brännö?
– från Trafikförsäkringsföreningens hemsida (kolla gärna där): Du måste allra minst ha trafikförsäkring.

”Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och skyddar föraren, passageraren och medtrafikanter samt skador på fordon eller annat som du kör på. Försäkringen ska börja gälla senast samma dag som du blir ägare till fordonet, så kontakta ett försäkringsbolag direkt.”

Om vägarna

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
– det är Göteborgs kommun som är ansvarig för vägbelysningen.
Felanmälan görs till 031-365 00 00, alternativt på Göteborgs kommuns hemsida. Mer information om vägbelysningen hittar du här.

Varför är det viktigt att fastighetsägare med tomt mot allmän väg är uppdaterad på tomtgränsen?
– för att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Om vägavgiften

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
– det är den registrerade fastighetsägaren, den 1 jan, det år som fastigheten säljs

När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
– den ska betalas i slutet av april

Är årsavgiften till Brännö vägförening obligatoriskt för öns fastighetsägare?
– medlemskap och årsavgift till Brännö vägförening är obligatoriskt för öns fastighetsägare. Alla utnyttjar vägnätet: går, cyklar eller moppar till båten och affären/postboxen, använder taxin och en och annan övrig transport för sig själv och/eller sina gäster och hantverkare. Vi får ett bidrag till skötseln men vägarna är inte kommunala och vi måste betala för slitaget.

Om medlemmarna

Vilka är medlemmar i Brännö vägförening?
– det är alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i vägföreningen

Om årsmötet

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på årsmötet?
– motioner ska ha inkommit senast 31 jan

När hålls vägföreningens årsmöte?
– årsmötet hålls under marsmånad

Övrigt

Om vatten

Vid vattenavstängning för inkommande vatten
Omhändertagande av dagvatten

Diken och vägmark

Blockera inte diken och vägar
Vägmark -efter årsmötet