Kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen

Ordförande Henrik Sjöstrand  Kärleksstigen 19 Mobil:
0704-77 94 79
 henriseashore@hotmail.com
Sekreterare Bo Lind  Herrekroken 1 Mobil:

0709-73 07 74

bo_bertil_lind@live.com
Kassör Linda Hansson Ändlyckan 11B Mobil: 0707-26 83 48 hanssongestalt@gmail.com
Vice ordförande Tobias Hansson Husviksvägen 75 Mobil:
0765-533525
tobias.b.hansson@volvo.com
Ledamot Bo Lóren  Lönndalsväg. 26 Mobil:
0761- 70 36 73
 bosse.loren@telia.com
Suppleant Agneta Nykvist Kalvhagen 3 Mobil:
0708- 77 54 18
agneta.nykvist@geodis.com
Suppleant Reine Johansson L:a Hallstaviken 8 Mobil:
0705-464542
reine.l.johansson@telia.com
Suppleant Monica Westerberg  Husefladen 23 Mobil:
0706- 47 45 14
  monicawesterberg@yahoo.se
Suppleant Ragnar Svensson Faggeliden 7

 

Mobil:

0703- 05 99 28

 

svensson.ragnar@gmail.com