Välkommen till Brännö vägförenings hemsida!

Brännö vägförening är en förening där alla fastighetsägare på Brännö automatiskt blir medlemmar.

På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud, dispenser söks under fliken Dispenser.

Vägföreningen bygger inte nya vägar utan har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar (se Karta).
Alla medlemmar i föreningen betalar en årsavgift, dock en lägre för lägenheter och obebyggd fastighet. Samtliga medlemmar kan påverka de beslut som tas om väghållningen och vägtrafiken på Brännö genom att till exempel deltaga på årsmöten och/eller skriva en motion som ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari innan årsmötet.

Nybyggnation
Vid nybyggnation med ny huvudbyggnad eller tillbyggnad på mer än 30 m2, belastas vägnätet. Detta leder till en debitering på 20 000 kr.

Anslutning till vägnätet vid detaljplansändring från ex naturtomt till byggbar fastighet leder till debitering på 10 000 kr.

Kontakt
Om du vill lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål kan du göra detta via Brevlådan eller skicka brev till: Brännö vägförening c/o Brännö handel, Husviksvägen 26 430 85 Brännö.

Snöröjning
Ansvarig för snöröjning på Brännö är Bosson AB.