Årsmötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp, som under 2019 ska arbeta med trafikfrågorna på Brännö. 

Motion till Brännö vägförenings årsmöte 2019 om begränsning av motorfordon

 Under de senaste åren har antalet mopeder ökat drastiskt på Brännö. Många anser sig behöva en trehjulig flakmoped för att bo här. Vi tror ändå att de flesta av ön invånare är kapabla att gå eller cykla medan naturligtvis några har permanenta och andra mer tillfälliga behov av motoriserade fordon.
 Brännö klassificeras som en ”bilfri ö” och på en sådan bör både barn och vuxna
kunna röra sig relativt fritt på vägarna. Detta är en av anledningarna till att vi trivs så bra på ön och att fler flyttar hit. Numera ser vi dock att olycksriskerna ökar –både mopeder och taxi kör ofta alldeles för fort och också för nära andra
trafikanter och även observanta cyklister och gående kan ha svårt att hinna undan.
Vi föreslår att Brännö vägförening arbetar för att snarast begränsa körande med motorfordon, dvs endast ge tillstånd till de som behövs för yrkesarbete eller används pga funktionshinder. Med en sådan begränsning bör man söka tillstånd för att använda såväl moped som andra motorfordon och när man inte verkligen behöver använda detta fordon ombeds man gå eller cykla. Cyklar och cykelkärror räcker långt. Vi vill inte föreslå en abrupt förändring utan en avvecklingsperiod på ett år. Under den tiden skulle en mindre arbetsgrupp kunna utreda och föreslå hur en begränsning kan ske på ett bra sätt.
 Brännö, den 28 januari 2019
 Jan Berglund, Astrid BrunnmayrAbrahamsson, Patrik Hedenstedt, Per Umaerus, Siv Hermansson, Jens Holmer, Birgitta Hultqvist, Anny Jakobsson, 
Elisabeth Johansson, Eva Johansson, Anette Krantz, Jörgen Larsson,
Sara Larsson, Maimo Lengstrand, Sofie Lindé, Jan Malmström,
Kristin Olofsson, Karin Prescott, Inga Stirna Leuchovius,
Marie Thegerström, Märta Umaerus, Gill Widell, Mirja Zetterman,

Motion till Brännö vägförening

Syftet med denna motion är att förbättra miljön på Brännö.
Den som promenerar på Brännös vackra vägar vet hur obehagligt det är att anda in avgaserna efter förbränningsmotordrivna flakmopeder.  Särskilt illa är det efter tvåtaktsmopeder. Avgaserna ligger kvar länge. På Brännö finns ingen bensinstation. Allt bränsle måste inhandlas i stan. Däremot finns ett fungerande elnät som levererar kraft att fylla ackumulatorer under tiden mopeden inte används. Låt oss göra Brännö till skärgårdens första helt elektrifierade ö, vad gäller den del av våra mindre transporter som idag utförs av flakmopeder. Elfordon åtnjuter dessutom en statlig subvention för att underlätta omställningen.
Argument mot förbränningsmotorer
 Miljö: Bensin innehåller bensen som vi vet är cancerframkallande ämne. Även andra miljöskadliga och hälsovådliga ämnen ingår i bensin
Koldioxid: All förbränning skapar koldioxid vilket ökar risken för klimatförändring
Trafiksäkerhet: Många mopeder framförs med högra hastighet än 20km/tim som är tillåten hastighet. Kanske är ngn olagligt trimmad- Ofta med passagerare på flaket, i många korsningar är det dålig sikt. Elmopeder är konstruerade för lägre hastighet
Buller: Bensinmotor låter mer än elmotor

Förslag till beslut:

  • Flakmoped med tvåtaktsmotor får inte framföras på väg som förvaltas av Brännö vägförening, efter 1 april 2020
  • Flakmoped med fyrtaktmotor får inte  framföras på väg som förvaltas av Brännö vägförening, efter 1 april 2024
  • Stämman uppdrar åt styrelsen att förhandla med Färdtjänsten om att vid nästa upphandling av Färdtjänst på Brännö, skriva in att eldrivna foron prioriteras

Yngve Ernst         Kjell Uppling        Robert Zachrisson