För att ansöka om tillfällig dispens, öppna filen nedan och fyll i den begärda informationen.

Skicka den sedan som bifogad fil till: brannodispens@gmail.com
Vid frågor om tillfällig dispens, eller om ni inte har tillgång till e-mail kontakta Benny Helamb på telefon 0702-91 04 52.

Observera att beräknad handläggningstid är ca 5 arbetsdagar. Dispensavgiften är 450 kr.

Tillfällig Dispens 2017.doc