Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål. Dessa handlägges av styrelsen.